1/ Thành phố Dijon, một vài cảm nhận, Tạp chí  Nghiên cứu châu Âu 2008

http://mnnguyen.wordpress.com/2010/10/10/thanh-ph%e1%bb%91-dijon-m%e1%bb%99t-vai-c%e1%ba%a3m-nh%e1%ba%adn/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=1509&relatedposts_position=1

2/ Những con đường rượu vang Burgundy, được đăng trong sách in "Nước Pháp và những trải nghiệm", NXB Lao Động, 2012

http://mnnguyen.wordpress.com/2010/10/20/nh%e1%bb%afng-con-d%c6%b0%e1%bb%9dng-r%c6%b0%e1%bb%a3u-vang-burgundy1/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=133&relatedposts_position=1

3/ Jean-Marie, người bạn lớn của sinh viên Việt Nam

Sur le quotidien numerique Dân trí le 14/9/2012

http://duhoc.dantri.com.vn/goc-chia-se/eanmarie-maillard-nguoi-ban-lon-cua-sinh-vien-viet-nam-640895.htm

4/ ĐHTH Bourgogne, được đăng trong sách in "Nước Pháp và những trải nghiệm", NXB Lao Động, 2012

http://mnnguyen.wordpress.com/2011/05/17/d%e1%ba%a1i-h%e1%bb%8dc-t%e1%bb%95ng-h%e1%bb%a3p-bourgogne-thanh-ph%e1%bb%91-dijon/#comment-226

5/ Bourgogne, une region gastronomique

http://minhnguyet.over-blog.com/article-bourgogne-une-region-gastronomique-77458613.html

http://minhnguyet.over-blog.com/article-bourgogne-une-region-gastronomique-suite-2-77595347.html

http://minhnguyet.over-blog.com/article-bourgogne-une-region-gastronomique-fin-78809560.html

6/ Nhớ về những sứ giả trồng người

Sur le quotidien numerique Vnexpress le 24/6/2013

http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/nuoc-phap-toi-yeu/nho-ve-nhung-su-gia-trong-nguoi-2837403.html

 7/ Lâu đài Clos de Vougeot

Tạp chí Đối ngoại 4-2015/ Revue des relations externes Avril 2015